Markt

MARKT is eigenlijk niet het juiste woord voor deze pagina, want het limousinrund wisselt nooit via de markt van limousinhouder naar een andere limousinhouder of slager.
De limousin is een kuddedier en wil als zodanig behandeld worden
Daarom is sinds de oprichting van het limousin-stamboek een formule samengesteld waar zowel de fokkers van limousins als de mesters en slagers gebruik van maken zonder dat daar een veemarkt voor nodig is.
Vooral voor melkveehouders en hobbyboeren die over willen stappen naar vleesvee zijn er belangrijke voordelen om te kiezen voor het limousinrund.

Waarom Limousin?

  • Veel keuze bij aankoop van limousins voor fokkerij of mesterij met advies van limousin-stamboek en bemiddelaar c.q. commissionair.
  • Altijd afzet van limousins naar fokkerij , mesterij en slagerij.met bijbehorende promotie
  • Het woord "Limousin" heeft naamsbekendheid bij de consument.
  • Het Limousinrund is een mooi roodbruin en statig dier en leent zich daardoor ook uitstekend voor promotie.

In de loop der eeuwen heeft het Limousin koe dat voor het bewerken van de landerijen in de streek van Limoges als trekdier diende, zich ontwikkeld tot een rustieke koe dat zich gemakkelijk aan past aan verschillende gronden en klimaten.
In het begin was het Limousin koe klein maar met een betere voeding en verstandige selectie werd het ras een van de meest doeltreffende vleesrassen in de wereld.

De limousine koe was niet alleen een uitstekende trekdier; het was ook een uitstekende zoogkoe zonder geboorte problemen.
Vandaag zijn de Limousin koeien op wereldvlak flink verspreid omdat ze een minimum aan handenarbeid vereisen. Zo wordt het Limousineras het "Sociale ras" genoemd omdat dit ras het leven van de fokker gemakkelijker maakt : minder veeartskosten, minder werk en beter inkomen.
De soberheid van de Limousin koe, het feit dat geboorteproblemen nauwelijks voorkomen (92% kalveren zonder hulp) maken het ras geschikt voor grote veekwekers en voor de toekomstige eeuw.

In de wieg van het limousineras zijn er weinig teelten (tarwe, mais). Een groot deel van de limousine kudden krijgt dus maar natuurlijke ruwvoeders : hooi, gras, stro. Het kalf dat gedurende min of meer zes maanden zuigt gaat met zijn moeder naar de weide en eet heel vlug gras.
Dankzij het bewaren van deze traditionele productiemethoden en een natuurlijke teeltwijze (weiden) heeft het Limousin vlees alle kwaliteiten die nodig zijn om in de smaak te vallen bij verbruiker en restauranthouder. Het is mals, het heeft een fijne vezel en een uitgesproken rode kleur.

Deze uitstekende eigenschappen komen tot uiting als we de grote waaier aan fijne vleeswaren bekijken : zuigkalveren van vier maanden; grasstieren die met hun moeder naar de weide gaan tot het spenen; volwassen stieren geslacht aan 18 maanden en zware vaarzen of koeien die heerlijke niet te versmaden gerechten zijn. Het Limousin vlees met zijn mooie rode kleur en zijn fijne malse vezel draagt volop bij tot het prestige van de gastronomische keuken.

Dankzij zijn merkwaardig voederverbruik en uitzonderlijke slachtkwaliteiten wordt het Limousin dier zeer gewaardeerd op de vleesmarkt en vooral in de bio voedselketens die een natuurlijk product willen waarborgen.
Limousin vlees kiezen betekent de voorkeur geven aan een natuurlijke teeltwijze en kwaliteitsproduct.

Bron . Limousins.be